Cuộc chiến Nam - Bắc Triều Tiên, khu vực "phi quân sự" là như thế nào Tại sao lại gọi Nam Hàn là Tư bản chủ nghĩa?

  1. Lịch sử

Mình đang xem bộ phim "Hạ cánh nơi anh" của Hàn Quốc trong đó có nhắc tới khu vực "phi quân sự", gọi Nam Hàn là Tư bản chủ nghĩa và nhận thấy sự xung đột khá lớn giữa Nam Hàn -Bắc Hàn (hay gọi là Nam Triều Tiên - Bắc Triều Tiên). Bạn nào có thể giải thích ngắn gọn, dễ hiểu giúp mình được không? Thanks!
Từ khóa: 

lịch sử

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Triều Tiên giành được độc lập từ đế quốc Nhật Bản. Đất nước tạm thời bị chia thành hai miền Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên.

 Phía Bắc Triều Tiên chịu sự tiếp quản của Liên Xô cũ, phía Nam Triều Tiên chịu sự tiếp quản của Mỹ.

2 miền sau đó thành lập 2 nước Triều Tiên Và Hàn Quốc.

Hai bên lấy vĩ tuyến 38 chia đôi tỉnh Kangwon làm vạch phân cách

Sau 3 năm chiến tranh , Vào ngày 27/07/1953, hai bên Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên ký hiệp định ngừng bắn, tuyên bố cuộc chiến bất phân thắng bại. Mỗi bên đều lùi quân đội 2 km sau vĩ tuyến 38, tạo thành khu phi quân sự rộng 4 km dọc theo vĩ tuyến 38.

 Khu phi quân sự bán đảo Triều Tiên được thành lập từ đó. Vùng này coi như là một chiến tuyến để 2 miền Nam-Bắc luôn sẵn sàng trong tình trạng chiến tranh trong bất kì thời điểm nào với một số lượng binh sĩ khổng lồ lên tới hơn 2 triệu người.

Nghĩa là tên thì gọi là Phi Quân Sự, nhưng thực chất là khu vực vô cùng nguy hiểm, vì nếu có thì xung đột sẽ xảy ra ở đây đầu tiên, 2 bên cứ "nhăm nhe" nhau ở đây, có lần hàn quốc còn vác một đống loa thùng và "chửi" bên Triều Tiên ở đây nữa cơ ...

Trả lời

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Triều Tiên giành được độc lập từ đế quốc Nhật Bản. Đất nước tạm thời bị chia thành hai miền Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên.

 Phía Bắc Triều Tiên chịu sự tiếp quản của Liên Xô cũ, phía Nam Triều Tiên chịu sự tiếp quản của Mỹ.

2 miền sau đó thành lập 2 nước Triều Tiên Và Hàn Quốc.

Hai bên lấy vĩ tuyến 38 chia đôi tỉnh Kangwon làm vạch phân cách

Sau 3 năm chiến tranh , Vào ngày 27/07/1953, hai bên Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên ký hiệp định ngừng bắn, tuyên bố cuộc chiến bất phân thắng bại. Mỗi bên đều lùi quân đội 2 km sau vĩ tuyến 38, tạo thành khu phi quân sự rộng 4 km dọc theo vĩ tuyến 38.

 Khu phi quân sự bán đảo Triều Tiên được thành lập từ đó. Vùng này coi như là một chiến tuyến để 2 miền Nam-Bắc luôn sẵn sàng trong tình trạng chiến tranh trong bất kì thời điểm nào với một số lượng binh sĩ khổng lồ lên tới hơn 2 triệu người.

Nghĩa là tên thì gọi là Phi Quân Sự, nhưng thực chất là khu vực vô cùng nguy hiểm, vì nếu có thì xung đột sẽ xảy ra ở đây đầu tiên, 2 bên cứ "nhăm nhe" nhau ở đây, có lần hàn quốc còn vác một đống loa thùng và "chửi" bên Triều Tiên ở đây nữa cơ ...