1. Lịch sử

Cuộc nội chiến của ba anh em nhà Tây Sơn?

Nguyễn Phi Phúc sinh được 8 người con trong đó có ba người con trai là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Riêng Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ thì có sử liệu cho rằng Nguyễn Huệ sinh trước, cũng có sử liệu cho rằng Nguyễn Lữ được sinh ra trước. Cái này nhờ cộng đồng Noron! chia sẻ kiến thức.

Câu chuyện nội chiến của 3 anh em nhà Tây Sơn diễn biến như thế nào?

Từ khóa: tây sơn, nguyễn huệ, tinh hoa việt nam, lịch sử

Theo mình biết là ba anh em không hề nội chiến nha, họ chỉ không giúp đỡ nhau thôi, vùng nào người đó giữ mà, bạn tìm hiểu thông tin nhiều nguồn thú vị hơn người khác tiết lộ

Trả lời

Theo mình biết là ba anh em không hề nội chiến nha, họ chỉ không giúp đỡ nhau thôi, vùng nào người đó giữ mà, bạn tìm hiểu thông tin nhiều nguồn thú vị hơn người khác tiết lộ

cái này có nhiều bài trên noron lắm rồi bác. Tóm tắt lại là lúc đầu Nguyễn Nhạc lên ngôi vua lấy hiệu là Thái Đức, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ là tướng dưới quyền của mình. Tuy nhiên Nguyễn Nhạc sau khi chiếm được đất Nam Trung Bộ từ chúa Nguyễn thì sinh ra lười nhác ỷ lại không còn màng chính sự. Còn Nguyễn Huệ lại có chí lớn và tâm thức của một lãnh tụ nên sau này ông đem quân đánh ra Bắc Hà, lật đổ chúa Trịnh mà không tham vấn ý kiến Nguyễn Nhạc. Mối bất hòa Nhạc-Huệ sinh ra từ đó.