Cuộc thi khoe quà 20/10 của chị em phụ nữ bắt đầu?

  1. Women Talk

  2. Phong cách sống

Sáng đến công ty được các bạn nhân viên tặng một giỏ hoa quả chúc mừng 20/10. Riêng mình thích mấy thứ thiết thực ăn được, dùng được như này hơn là hoa.

Các chị em khác thì sao? Cùng khoe món quà nhận được trong ngày hôm nay nhé.


Từ khóa: 

women talk

,

phong cách sống

Mới đến công ty được tặng ngần đây. Đến cuối ngày xin được cập nhật tiếp sau. Chúc chị em 20/10 ý nghĩa nhé.

 

Trả lời

Mới đến công ty được tặng ngần đây. Đến cuối ngày xin được cập nhật tiếp sau. Chúc chị em 20/10 ý nghĩa nhé.

 

Sếp bảo mua hoa tặng mấy bạn nữ trong công ty, sáng ra chợ thấy hoa sen đẹp nên mua mà sếp bảo tôi ngáo. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mắng tôi như vậy. Ai giải thích giùm 🙃

https://cdn.noron.vn/2022/10/20/981104674513949-1666243958.jpg

Quà công ty tặng hi 

https://scontent.fhan19-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311438911_3310150625933947_8510952771989400856_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=ZE_3IcNbcgQAX9x08up&_nc_ht=scontent.fhan19-1.fna&oh=00_AT9-rEl-vTj7N0PBQKi3eAayQI117_I5ALcCIJhTUx61QQ&oe=635558D0