1. Kiến thức chung

Đã có 8/3 sao lại có 20/10?

Dĩ nhiên mình biết:

  • 08/03 là ngày kỷ niệm thành Quốc tế Phụ nữ 8/3
  • 20/10 là Ngày phụ nữ Việt Nam

Ý mình ở đây là hai ngày này cũng có ý nghĩa như nhau, cùng là tôn vinh phụ nữ. Vậy tại sao lại có đến 02 ngày của một năm dùng để tôn vinh phụ nữ. Trong khi các ngày Lao động (1/5), ngày thầy cô giáo (20/11) ... lại chỉ có 1 lần trong năm.

Hiện nay mọi người còn ý kiến nên gộp Tết Tây với Tết ta, cớ sao lại không bớt đi một ngày phụ nữ.

Từ khóa: Kiến thức chung

Ngày 8-3 là cả thế giới tôn vinh phụ nữ. Còn 20-10 chỉ là ngày thành lập Hội LHPN VN thôi. Mình nghĩ chỉ là ngày để lấy cớ thôi chứ tôn vinh phụ nữ thì 365 ngày đều phải tôn vinh cả mới đúng.

Trả lời

Ngày 8-3 là cả thế giới tôn vinh phụ nữ. Còn 20-10 chỉ là ngày thành lập Hội LHPN VN thôi. Mình nghĩ chỉ là ngày để lấy cớ thôi chứ tôn vinh phụ nữ thì 365 ngày đều phải tôn vinh cả mới đúng.

20/10 là ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam, năm 1930, nên nhà nước mình lấy đó là ngày tri ân phụ nữ Việt Nam. Đó là hoạt động mang tính chính trị nữa.