1. Văn hóa

Đánh giá về vai trò, vị thế của giai cấp công nhân Việt Nam trong xã hội đương đại?

Giai cấp công nhân xuất hiện trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam đang chịu sự cai trị của thực dân Pháp. Kể từ khi ra đời, hình ảnh giai cấp công nhân luôn được xác định là lực lượng lao động tiên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhưng thực tế hiện nay như thế nào, bạn hiểu gì về thân phận và vị thế xã hội của công nhân trong xã hội chúng ta hiện nay? 

C85FDFB3-3F3A-4DAD-BF53-BE94EC39E45F
Từ khóa: giai cấp công nhân , vị thế xã hội , thân phận công nhân , văn hóa