1. Công nghệ thông tin

"Đặt câu hỏi" và "viết bài" ở trang noron.vn khác gì nhau nhỉ?

#hoingu

Từ khóa: công nghệ thông tin

Đặt câu hỏi là để tìm kiếm câu trả lời hoặc góc nhìn chia sẻ với vấn đề mà bạn đang gặp phải. Thường các nội dung câu hỏi sẽ ngắn gọn, tập trung, hỏi nhanh vào vấn đề bạn đang gặp phải để có được câu trả lời.

Với phần Viết bài nó thiên về chia sẻ góc nhìn, quan điểm của chính bạn với mọi người. Với phần này thì Noron.vn đang support một format chi tiết hơn để bạn có thể chia sẻ nội dung, kiến thức của mình một cách sâu sắc nhất. Đôi khi ở phần Viết bài nó cũng có thể là một Câu hỏi, một băn khoăn thể hiện một góc nhìn chi tiết của bạn.

Trả lời

Đặt câu hỏi là để tìm kiếm câu trả lời hoặc góc nhìn chia sẻ với vấn đề mà bạn đang gặp phải. Thường các nội dung câu hỏi sẽ ngắn gọn, tập trung, hỏi nhanh vào vấn đề bạn đang gặp phải để có được câu trả lời.

Với phần Viết bài nó thiên về chia sẻ góc nhìn, quan điểm của chính bạn với mọi người. Với phần này thì Noron.vn đang support một format chi tiết hơn để bạn có thể chia sẻ nội dung, kiến thức của mình một cách sâu sắc nhất. Đôi khi ở phần Viết bài nó cũng có thể là một Câu hỏi, một băn khoăn thể hiện một góc nhìn chi tiết của bạn.