1. Trí tuệ nhân tạo

Data scientists thường làm những công việc gì?

Hôm vừa rồi mình đi họp lớp cấp 3, gặp lại một đứa bạn đang làm data science cho một công ty. Nó bảo 90% thời gian nó ngồi crawl và chỉnh sửa dữ liệu (data cleansing, data munging), đọc và debug code của người trước, tìm hiểu docker để làm sao mô hình chạy được trên AWS, ... và chỉ 10% là nghiên cứu xây dựng mô hình.

Không biết nó nói vậy có đúng không? Các bạn làm data science ở các công ty khác thì thế nào?

Từ khóa: , trí tuệ nhân tạo

mình ko làm nhưng khi làm các bài về nghiên cứu trong môi trường doanh nghiệp thì cũng phải tính đến lợi nhuận/sản phẩm nữa chứ ko đơn giản là được ngồi nghĩ mà. Cuối tháng chưa chắc nghĩ ra mà lại được lĩnh lương. Nhất là những người chưa có vị trí

Trả lời

mình ko làm nhưng khi làm các bài về nghiên cứu trong môi trường doanh nghiệp thì cũng phải tính đến lợi nhuận/sản phẩm nữa chứ ko đơn giản là được ngồi nghĩ mà. Cuối tháng chưa chắc nghĩ ra mà lại được lĩnh lương. Nhất là những người chưa có vị trí