Dấu hiệu nào khiến mik nhận ra là đã yêu một người?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Ngày nhớ, đêm mong ::))

Trả lời

Ngày nhớ, đêm mong ::))

Tay nhặt lá chân đá ống bơ bạn êy.