Làm sao để học tốt những ngành liên quan đến Nông nghiệp ( Vd như Bảo vệ Thực vật, Nông học,...)?

  1. Nông nghiệp

Từ khóa: 

nông nghiệp

Để học tốt những ngành này chắc phải có trí thông minh tự nhiên và trí thông minh vận động, xã hội tốt, nghĩa là thích đi bộ, câu cá, trồng cây, ưa không gian ngoài trời, ưa hoạt động và thích lắng nghe người khác. Nếu làm Holland Codes thì tính S và E phải vượt trội hơn bình thường. 

Nói nông nghiệp thì hơi chung chung, nếu mô tả kỹ hơn là kỹ sư nghiên cứu gene hay kỹ sư công nghệ, chắc sẽ có cái nhìn rõ và chi tiết hơn.

Trả lời

Để học tốt những ngành này chắc phải có trí thông minh tự nhiên và trí thông minh vận động, xã hội tốt, nghĩa là thích đi bộ, câu cá, trồng cây, ưa không gian ngoài trời, ưa hoạt động và thích lắng nghe người khác. Nếu làm Holland Codes thì tính S và E phải vượt trội hơn bình thường. 

Nói nông nghiệp thì hơi chung chung, nếu mô tả kỹ hơn là kỹ sư nghiên cứu gene hay kỹ sư công nghệ, chắc sẽ có cái nhìn rõ và chi tiết hơn.