Làm sao để học tốt môn Sinh học và Hoá học?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Hóa và Sinh có điểm chung là học hướng đến đối tượng nhất định, bạn chỉ cần nắm rõ các tính chất, đặc điểm của đối tượng đó. Như sinh học học về loài động vật thì nó có đặc trưng gì nhớ hết, di truyền thì kiểu 3 trội 1 lặn,... Hóa thì học chất gì nhớ tính chất hóa học (phản ứng thế nào, cần xúc tác, nhiệt độ gì,...), tính chất vật lý (tính tan, màu sắc,...), đặc điểm chung của dòng họ nhà nó (kim loại kiềm, halogen,... trong vô cơ, hay alkan, alken,... trong hữu cơ) và cách cân bằng phương trình phản ứng. Còn công thức toán trong sinh hóa ko nhiều như toán lý, nên thuộc công thức là điều đơn giản rồi. Đây là cách mình học đc 8 phẩy sinh, 9 phẩy hóa hồi cấp 3 😄😄. Ko biết giờ thì thế nào.


Trả lời

Hóa và Sinh có điểm chung là học hướng đến đối tượng nhất định, bạn chỉ cần nắm rõ các tính chất, đặc điểm của đối tượng đó. Như sinh học học về loài động vật thì nó có đặc trưng gì nhớ hết, di truyền thì kiểu 3 trội 1 lặn,... Hóa thì học chất gì nhớ tính chất hóa học (phản ứng thế nào, cần xúc tác, nhiệt độ gì,...), tính chất vật lý (tính tan, màu sắc,...), đặc điểm chung của dòng họ nhà nó (kim loại kiềm, halogen,... trong vô cơ, hay alkan, alken,... trong hữu cơ) và cách cân bằng phương trình phản ứng. Còn công thức toán trong sinh hóa ko nhiều như toán lý, nên thuộc công thức là điều đơn giản rồi. Đây là cách mình học đc 8 phẩy sinh, 9 phẩy hóa hồi cấp 3 😄😄. Ko biết giờ thì thế nào.