Có nên tiếp tục học ngành mà mình không hào hứng, không yêu thích ko?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Còn tuỳ vào lý do bạn thấy ngành đó không phù hợp với bạn ở điểm nào, đa số khó theo đuổi được ngành mà mình không thích trừ những lý do sau:
1.Ra trường đã có người lo việc và luôn kiếm tốt, môi trường ko có gì phải chê, bản thân cũng ko có mơ ước gì đặc biệt
2.Không có lựa chọn khác (nhà quá nghèo, trình độ ko cho phép) hoặc
3.Bản tính hay bỏ cuộc, học ngành nào cũng chóng chán và bỏ cuộc giữa chừng.

Lý do 1 và 2 là khó bỏ nhất.  Vì 1 là sướng quá, 2 là khổ quá. Lý do thứ 3 thì do bản tính. Còn người bình thường thì đa số sẽ chọn ngành mình thích thôi. Chỉ là khi vào đại học, mọi người đa số ko biết mình thích gì.
Trả lời
Còn tuỳ vào lý do bạn thấy ngành đó không phù hợp với bạn ở điểm nào, đa số khó theo đuổi được ngành mà mình không thích trừ những lý do sau:
1.Ra trường đã có người lo việc và luôn kiếm tốt, môi trường ko có gì phải chê, bản thân cũng ko có mơ ước gì đặc biệt
2.Không có lựa chọn khác (nhà quá nghèo, trình độ ko cho phép) hoặc
3.Bản tính hay bỏ cuộc, học ngành nào cũng chóng chán và bỏ cuộc giữa chừng.

Lý do 1 và 2 là khó bỏ nhất.  Vì 1 là sướng quá, 2 là khổ quá. Lý do thứ 3 thì do bản tính. Còn người bình thường thì đa số sẽ chọn ngành mình thích thôi. Chỉ là khi vào đại học, mọi người đa số ko biết mình thích gì.