Đầu năm các bạn khai bút đầu xuân như thế nào?

  1. Phong cách sống

Các bạn khai bút đầu xuân chưa? Mọi năm thế nào và năm nay có khác ko?

Năm nay mình vẽ vời tý đầu năm, bằng cái bút cảm ứng chứ chả dùng bút bi như mọi năm, hy vọng năm nay khác khác tý.

Từ khóa: 

khai bút

,

phong cách sống

IMG_20210212_120121

Khai bút của mình đây ạ. Mình cũng thích vẽ, dù vẽ xấu cơ mà thỉnh thoảng thích múa bút tý. Đây là mình cả tuần tới =]].

Chúc mn năm mới thiệt vui nha.

Trả lời
IMG_20210212_120121

Khai bút của mình đây ạ. Mình cũng thích vẽ, dù vẽ xấu cơ mà thỉnh thoảng thích múa bút tý. Đây là mình cả tuần tới =]].

Chúc mn năm mới thiệt vui nha.

Em có một quyển sổ, đầu năm em khai bút vào đó. Em thường viết lại những nội dung mình cảm thấy tâm đắc, thường có liên quan đến đạo Phật anh ạ.

Năm vừa rồi em viết lại "Mười bốn điều dạy của Phật" và phần giải nghĩa mười hiệu của Như Lai trong cuốn Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa là "Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn".

Hồi cấp 3 mình bỏ bài tập tết hoặc đề thi ra làm, giờ mình đọc một quyển sách để khai xuân chứ không khai bút nữa :D

Đầu năm mới tôi sẽ khai cái bút siêu to khổng lồ cho nó khác nó phát hơn mọi năm.hihi