Đau ngực trong suy mạch vành có đặc điểm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cảm giác vật nặng chẹn ngực vùng sau xương ức
Trả lời
Cảm giác vật nặng chẹn ngực vùng sau xương ức