Hãy trình bày cấu tạo của điểm ưu thế?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mỗi một trung khu thần kinh (tập hợp nhiều tế bào thần kinh cùng thực hiện một phản xạ nhất định hay điều hòa một chức năng nào đó) đều có thể trở thành điểm ưu thế.
Trả lời
Mỗi một trung khu thần kinh (tập hợp nhiều tế bào thần kinh cùng thực hiện một phản xạ nhất định hay điều hòa một chức năng nào đó) đều có thể trở thành điểm ưu thế.