Hoàn cảnh nào thích hợp để khởi nghiệp ?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Thời điểm thích hợp nhất để thành lập công ty riêng là khi một người đang gặp thuận lợi của 3 hoàn cảnh: Cá nhân, Sự nghiệp và Thị trường.

Nhiều người thường hay nói rằng “hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Nhưng những nhà sáng lập tìêm năng nên tránh suy nghĩ sai lầm rằng niềm đam mê đủ đưa họ tới mức thành công mà họ mong muốn.

Tác giả Pháp La Rochefoucauld từng nói: “Niềm đam mê có xu hướng làm cho mọi người hiểu biết nhất trở thành điên, để đánh lừa ngu ngốc nhất trở nên thông minh”. Jobs cũng từng nói: “Làm theo tiếng gọi của trái tim nhưng hãy lắng nghe lý trí”.

Theo như giáo sư Noam Wasserman, một giáo sư kinh doanh nổi tiếng tại trường Harvard, ông đã có 10 năm nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thành lập doanh nghiệp của gần 10.000 nhà sáng lập, thời điểm thích hợp nhất để thành lập cty riêng là khi người đó đang trong hoàn cảnh thuận lợi của 3 thứ là Cá nhân, Sự nghiệp và hoàn cảnh thị trường.

Tuy nhiên trên thực tế, để hội đủ 3 yếu tố này là rất khó. Một nhà sáng lập tiềm năng cẩn trọng sẽ tiếp tục chờ đợi khi có đủ 3 yếu tố đó nhưng đến cuối sự nghiệp sẽ dễ hối tiếc vì quyết định không thực hiện bước nhảy. Ngược lại, một nhà sáng lập lạc quan thái quá lại dễ cho rằng hoàn cảnh của mình hiện đang thuận lợi hơn thực tế nó vốn có.

Cách tốt nhất là nghiêm túc đánh giá và trau dồi để có ít nhất 2 trên 3 điều kiện thuận lợi (3 vùng màu xám nhạt hơn xung quanh).

Vùng đen chính giữa 3 vòng tròn là thời điểm thích hợp nhất để theo đuổi và thành lập 1 doanh nghiệp.

Trả lời

Thời điểm thích hợp nhất để thành lập công ty riêng là khi một người đang gặp thuận lợi của 3 hoàn cảnh: Cá nhân, Sự nghiệp và Thị trường.

Nhiều người thường hay nói rằng “hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Nhưng những nhà sáng lập tìêm năng nên tránh suy nghĩ sai lầm rằng niềm đam mê đủ đưa họ tới mức thành công mà họ mong muốn.

Tác giả Pháp La Rochefoucauld từng nói: “Niềm đam mê có xu hướng làm cho mọi người hiểu biết nhất trở thành điên, để đánh lừa ngu ngốc nhất trở nên thông minh”. Jobs cũng từng nói: “Làm theo tiếng gọi của trái tim nhưng hãy lắng nghe lý trí”.

Theo như giáo sư Noam Wasserman, một giáo sư kinh doanh nổi tiếng tại trường Harvard, ông đã có 10 năm nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thành lập doanh nghiệp của gần 10.000 nhà sáng lập, thời điểm thích hợp nhất để thành lập cty riêng là khi người đó đang trong hoàn cảnh thuận lợi của 3 thứ là Cá nhân, Sự nghiệp và hoàn cảnh thị trường.

Tuy nhiên trên thực tế, để hội đủ 3 yếu tố này là rất khó. Một nhà sáng lập tiềm năng cẩn trọng sẽ tiếp tục chờ đợi khi có đủ 3 yếu tố đó nhưng đến cuối sự nghiệp sẽ dễ hối tiếc vì quyết định không thực hiện bước nhảy. Ngược lại, một nhà sáng lập lạc quan thái quá lại dễ cho rằng hoàn cảnh của mình hiện đang thuận lợi hơn thực tế nó vốn có.

Cách tốt nhất là nghiêm túc đánh giá và trau dồi để có ít nhất 2 trên 3 điều kiện thuận lợi (3 vùng màu xám nhạt hơn xung quanh).

Vùng đen chính giữa 3 vòng tròn là thời điểm thích hợp nhất để theo đuổi và thành lập 1 doanh nghiệp.