CA: nhửng vùng miền có khí hậu lạnh nhất nước ta là nhửng vùng nào ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

trung du và miền núi bắc bộ.
Trả lời
trung du và miền núi bắc bộ.