Đầu số 0163 khi nào thì đổi sang 033?

  1. Công nghệ thông tin

Thông tin là từ ngày 15/9 là chính thức đổi sim 11 số về 10 số mà tới giờ số của mình vẫn chưa thay đổi.

Thông tin cụ thể như thế nào mà mình không thấy nhà mạng nhắn tin hay thông báo gì, chỉ nghe thông tin chung chung từ báo chí.

Từ khóa: 

chuyển sim 11 số về 10 số

,

chuyển đổi sim

,

cách chuyển sim 10 số

,

công nghệ thông tin

Ngày 15/9 là ngày bắt đầu quá trình chuyển đổi SIM 11 số thành SIM 10 số, tuy nhiên không phải toàn bộ 60 triệu SIM 11 số sẽ được chuyển đổi trong ngày này. Các nhà mạng đều chia việc chuyển đổi SIM 11 số thành các đợt kéo dài từ sau ngày 15/9 đến đầu tháng 10/2018.

Lịch cụ thể như thế này, nhìn đây thì dự kiến tới 5/10 SIM của bạn mới đổi sang 10 số cơ

user upload

Sau khi chuyển đổi xong, bạn sử dụng  song song cả đầu số mới và cũ cho đến hết ngày 14/11/2018. Sau ngày đó thì khi gọi đến số 11 số sẽ có thông báo (bằng cả tiếng anh và tiếng việt về đầu số mới)  đến hết ngày 30/6/2019 

Trả lời

Ngày 15/9 là ngày bắt đầu quá trình chuyển đổi SIM 11 số thành SIM 10 số, tuy nhiên không phải toàn bộ 60 triệu SIM 11 số sẽ được chuyển đổi trong ngày này. Các nhà mạng đều chia việc chuyển đổi SIM 11 số thành các đợt kéo dài từ sau ngày 15/9 đến đầu tháng 10/2018.

Lịch cụ thể như thế này, nhìn đây thì dự kiến tới 5/10 SIM của bạn mới đổi sang 10 số cơ

user upload

Sau khi chuyển đổi xong, bạn sử dụng  song song cả đầu số mới và cũ cho đến hết ngày 14/11/2018. Sau ngày đó thì khi gọi đến số 11 số sẽ có thông báo (bằng cả tiếng anh và tiếng việt về đầu số mới)  đến hết ngày 30/6/2019