Theo các anh (chị) thì chuyển sang ngành UX design thì ngành nào chuyển ngang sang là phù hợp nhất?

  1. Phát triển sản phẩm

Từ khóa: 

ux

,

ui ux design

,

phát triển sản phẩm

Game designer, dân IT front-end, landscape designer có lẽ là phù hợp hơn cả. Ngoài ra có lẽ đạo diễn phim điện ảnh/hoạt hình, tiểu thuyết gia và cả dân marketing cũng có thể chuyển ngang sang. Nói chung thì lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi khả năng mỹ thuật, mà còn phải hiểu tâm lý người dùng, tâm lý con người nói chung, và biết cách kết nối 2 thứ đó với nhau.
Trả lời
Game designer, dân IT front-end, landscape designer có lẽ là phù hợp hơn cả. Ngoài ra có lẽ đạo diễn phim điện ảnh/hoạt hình, tiểu thuyết gia và cả dân marketing cũng có thể chuyển ngang sang. Nói chung thì lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi khả năng mỹ thuật, mà còn phải hiểu tâm lý người dùng, tâm lý con người nói chung, và biết cách kết nối 2 thứ đó với nhau.
Ngành khoa học thư viện là phù hợp nhất làm UX đó nhé
Ngành IT thì sao?
Chắc là graphic design nhỉ?