1. Kiến thức chung

Dấu tích xanh trên facebook có chức năng gì?

Nhiều nghệ sĩ hoặc fanpage lớn thường có dấu tích xanh. Vậy dấu tích này có chức năng gì vậy nhỉ? Facebook sẽ nhận diện và trả tiền cho họ hay sao?

facebook-page-verification
Từ khóa: dau_tich_xanh, facebook, mang_xa_hoi, Kiến thức chung

Do quá nhiều người, công ty nổi tiếng bị giả mạo. nên FB quyết định cấp tick xanh xem như là xác minh chính chủ fanpage, profile này. và 100% sẽ xóa sổ ai mạo danh họ. ( ở VN thì đó là sư tin cậy và nổi tiếng...)

Dấu tick Xanh không mang lại “quyền lực” hay gia tăng doanh thu trực tiếp cho hoạt động kinh doanh trên Facebook, mà nó thể hiện một sự thừa nhận từ Facebook “…đây là Trang chính thức của nhân vật của công chúng, công ty truyền thông hoặc thương hiệu”, nó giúp thương hiệu của doanh nghiệp và cá nhân được khách hàng và công chúng tìm đến để được cập nhật những thông tin chia sẻ một cách chính xác nhất, tin tưởng nhất và đúng mục đích nhất.

Trả lời

Do quá nhiều người, công ty nổi tiếng bị giả mạo. nên FB quyết định cấp tick xanh xem như là xác minh chính chủ fanpage, profile này. và 100% sẽ xóa sổ ai mạo danh họ. ( ở VN thì đó là sư tin cậy và nổi tiếng...)

Dấu tick Xanh không mang lại “quyền lực” hay gia tăng doanh thu trực tiếp cho hoạt động kinh doanh trên Facebook, mà nó thể hiện một sự thừa nhận từ Facebook “…đây là Trang chính thức của nhân vật của công chúng, công ty truyền thông hoặc thương hiệu”, nó giúp thương hiệu của doanh nghiệp và cá nhân được khách hàng và công chúng tìm đến để được cập nhật những thông tin chia sẻ một cách chính xác nhất, tin tưởng nhất và đúng mục đích nhất.

Cơ bản thì blue stick dành cho các page hay cá nhân có lượng follow lớn, khi đó bạn sẽ gửi request cho facebook verify page của mình, nếu facebook thấy đây chính là kênh chính chủ thì họ sẽ cho bạn blue stick.

Khi được blue stick bạn sẽ được facebook bảo vệ nhiều quyền lợi hơn, vd như bị back thì facebook có thể lấy lại page cho bạn.

Nó ghi ở kia rồi gì, tức là đã được xác thực, vậy thôi.