Đeo vòng tay hồ ly có hiệu quả không?

  1. Chiêm tinh

Đã ai từng đeo vòng tay hồ ly và thấy hiệu nghiệm chưa ạ? Cho mình xin ít review được không?

Từ khóa: 

chiêm tinh

Mình nghĩ là nó chắc chắn có hiệu quả làm đẹp. Còn hiệu quả như may mắn về gia đạo, tình duyên thì còn quá nhiều yếu tố khác ảnh hưởng nên về cơ bản là một cái vòng không giải quyết được gì nhiều.
Trả lời
Mình nghĩ là nó chắc chắn có hiệu quả làm đẹp. Còn hiệu quả như may mắn về gia đạo, tình duyên thì còn quá nhiều yếu tố khác ảnh hưởng nên về cơ bản là một cái vòng không giải quyết được gì nhiều.