Đi làm lương 5 triệu thì đóng bảo hiểm bao nhiêu tiền?

  1. Tin Tức

  2. Tâm sự cuộc sống

Với mức lương 5 triệu đồng/tháng là một mức thu nhập không cao. Tuy nhiên đây lại là mức thu nhập khá phổ biến đối với những bạn sinh viên mới ra trường hoặc công nhân. Với mức lương như thế nào thì người lao động đóng bảo hiểm để hưởng quyền lợi như thế nào?

https://cdn.noron.vn/2024/03/05/luong-5tr-thi-dong-bao-hiem-xa-hoi-nhu-nao-1709612194.jpg

Theo quy định, số lượng các loại bảo hiểm bắt buộc mà người lao động phải tham gia sẽ phụ thuộc vào thời hạn hợp đồng lao động mà người đó ký với người sử dụng lao động. Do đó, mức lương của người lao động sẽ không ảnh hưởng đến số lượng bảo hiểm mà họ phải tham gia. 

Thông thường, người lao động phải tham gia 03 loại bảo hiểm bắt buộc sau:

1) Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mức sau: Mức đóng BHXH bắt buộc/tháng = 8% x Tiền lương tháng đóng BHXH.

2) Bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên sẽ phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức sau: Mức đóng BHTN/tháng = 1% x Tiền lương tháng đóng BHXH.

3) Bảo hiểm y tế: Người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên sẽ được đóng BHYT với mức như sau: Mức đóng BHYT/tháng = 1,5% x Tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó: Lương tháng đóng BHXH bằng tổng mức lương theo chức danh cùng các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung xác định được số tiền cụ thể và được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương cho người lao động.

Ngoài ra, theo quy định hiện nay tổng tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT) hàng tháng của người lao động là: 8% + 1% + 1,5% = 10,5%. Do đó, mức đóng bảo hiểm hàng tháng sẽ xác định theo công thức sau:

Mức tiền đóng bảo hiểm hàng tháng = 10,5% x Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Do đó, trường hợp người lao động có lương 5 triệu thì mức đóng bảo hiểm hàng tháng như sau:

Tiền đóng bảo hiểm của người đi làm lương 5 triệu = 10,5% x 05 triệu đồng = 525.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Công thức trên chỉ áp dụng trong trường hợp lương 5 triệu đó là số tiền được trả, bao gồm: lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác thuộc diện tính đóng BHXH.

Trường hợp người lao động hưởng lương 5 triệu đồng, nhưng khoản tiền đó bao gồm cả các khoản tiền khác không thuộc diện tính đóng BHXH bắt buộc (tiền thưởng sáng kiến, tiền hỗ trợ xăng xe đi lại, tiền ăn ca, tiền làm thêm giờ… ) thì sẽ phải trừ ra. Cụ thể: 

Mức tiền đóng BH = 10,5% x (5 triệu đồng - Các khoản không tính đóng bảo hiểm).

Bạn cũng có thể xem bài viết gốc tại trang web.

Từ khóa: 

lương

,

lương 5 triệu

,

bảo hiểm xã hội

,

tin tức

,

tâm sự cuộc sống