Điểm chung giữa Nam Cao và Haruki Murakami?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

Từ khóa: 

vanhoc

,

namcao

,

giáo dục

,

văn hóa

Điểm chung dễ nhận thấy nhất: cả hai đều là nam giới bạn nhé

Trả lời

Điểm chung dễ nhận thấy nhất: cả hai đều là nam giới bạn nhé