Điều đầu tiên cần có để khởi nghiệp?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Mình nghĩ đó chính là lòng can đảm để sẵn sàng thực hiện một bước thay đổi nhảy vọt trong sự nghiệp của bạn (vì có thể nó sẽ rất khác so với những gì bạn tưởng tượng) và sức bền để chiến đấu với những khó khăn gian khổ thách thức.
Trả lời
Mình nghĩ đó chính là lòng can đảm để sẵn sàng thực hiện một bước thay đổi nhảy vọt trong sự nghiệp của bạn (vì có thể nó sẽ rất khác so với những gì bạn tưởng tượng) và sức bền để chiến đấu với những khó khăn gian khổ thách thức.
Ý tưởng và vốn nhé.