Bạn cần bao nhiêu vốn để bắt đầu kinh doanh và khởi nghiệp?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

4E1A1585-1CCC-4840-9B6D-880E0E2980CC
Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

kinh doanh

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Vốn cho khởi nghiệp, theo mình tiền không phải là chủ yếu. Quan trọng nhất là người khởi nghiệp phải có những "bird in hand" - lợi thế, giá trị cốt lõi có thể mang ra bán cho khách hàng. Khi có giá trị đó, ta bắt đầu xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Vốn là tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm, các mối quan hệ, rồi mới đến tiền. Một người muốn thuê nhà để cho thuê lại, họ cần là nguồn nhà cho thuê và các mối quan hệ, các kênh tìm đúng người cần thuê. Một người muốn mua bán máy ảnh cần có kiến thức về máy ảnh, chụp ảnh, có kênh mua, kênh bán... những thứ "vốn đó" nếu không có, thì bao nhiêu tiền cũng không đủ. Ngược lại, nếu đã có rồi thì tiền để khởi sự kinh doanh có thể vay mượn, tích lũy hoặc kêu gọi đầu tư dễ hơn nhiều.

Tất nhiên là muốn làm gì thì cũng phải có tiền, nhưng khởi sự kinh doanh cần chú trọng các loại vốn khác mang tính cơ bản cho ngành nghề của mình hơn là tiền. Và không có con số cụ thể nào để có thể ước chừng chung cho tất cả ngành nghề được. Tuy nhiên theo mình nếu đã có "bird in hand" thì tiền không thành vấn đề :D

Trả lời

Vốn cho khởi nghiệp, theo mình tiền không phải là chủ yếu. Quan trọng nhất là người khởi nghiệp phải có những "bird in hand" - lợi thế, giá trị cốt lõi có thể mang ra bán cho khách hàng. Khi có giá trị đó, ta bắt đầu xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Vốn là tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm, các mối quan hệ, rồi mới đến tiền. Một người muốn thuê nhà để cho thuê lại, họ cần là nguồn nhà cho thuê và các mối quan hệ, các kênh tìm đúng người cần thuê. Một người muốn mua bán máy ảnh cần có kiến thức về máy ảnh, chụp ảnh, có kênh mua, kênh bán... những thứ "vốn đó" nếu không có, thì bao nhiêu tiền cũng không đủ. Ngược lại, nếu đã có rồi thì tiền để khởi sự kinh doanh có thể vay mượn, tích lũy hoặc kêu gọi đầu tư dễ hơn nhiều.

Tất nhiên là muốn làm gì thì cũng phải có tiền, nhưng khởi sự kinh doanh cần chú trọng các loại vốn khác mang tính cơ bản cho ngành nghề của mình hơn là tiền. Và không có con số cụ thể nào để có thể ước chừng chung cho tất cả ngành nghề được. Tuy nhiên theo mình nếu đã có "bird in hand" thì tiền không thành vấn đề :D

Mình mở một tiệm may nhỏ và số vốn mình bỏ ra là 20tr, bây giờ mình đã có thu nhập khá ổn

Còn tuỳ thuộc vào việc bạn định kinh doanh mặt hàng gì

Theo mình một sinh viên mới ra trường thì có thể bắt đầu từ một số vốn nhỏ, vì đó chỉ là bước khởi đầu, bạn còn trẻ và đây mới chỉ là quá trình tích luỹ kinh nghiệm. Vài chục triệu là đủ

100 triệu là ổn