1. Văn hóa

Điều gì làm bạn thấy lạ khi đi ra nước ngoài?

Có thể là một quy định khó hiểu hoặc thói quen ở một nước bạn từng ghé thăm. Với mình là khi đến Myanmar tất cả đàn ông đều mặc váy (dù là giàu hay nghèo) và khi vào chùa thì luôn phải đi chân đất, đến tất cũng phải cởi luôn @_@

Từ khóa: văn hóa

Mình nghĩ điều mình thấy lạ nhất là ngôn ngữ (điều đó là tất nhiên), sau đó là văn hoá (cách ứng xử, và hành động,...) và cuối cùng là cách suy nghĩ. Mình cảm thấy dường như bị ảnh hưởng bởi văn hoá nên cách suy nghĩ của mỗi người cũng khác nhau. Khác xa lắm luôn ấy.

Trả lời

Mình nghĩ điều mình thấy lạ nhất là ngôn ngữ (điều đó là tất nhiên), sau đó là văn hoá (cách ứng xử, và hành động,...) và cuối cùng là cách suy nghĩ. Mình cảm thấy dường như bị ảnh hưởng bởi văn hoá nên cách suy nghĩ của mỗi người cũng khác nhau. Khác xa lắm luôn ấy.