Điều gì thúc đẩy tiến hoá của loài người?

  1. Khoa họcTrước đây mình có nghe thấy rằng: các nhà khoa học thừa nhận quá trình chọn lọc tự nhiên là động lực chính thúc đẩy các lớp sinh vật cũng như thúc đẩy các đặc trưng phức tạp của chúng. Đây được coi là một giả thuyết được kiểm chứng tốt nhất trong khoa học
Tuy nhiên, sự tiến hoá thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên có phải là lời giải duy nhất cho sự ra đời của các sinh vật phức tạp, đặc biệt là loài người?
Từ khóa: 

khoa học

,

khoa học

Chiến tranh :D

Trả lời

Chiến tranh :D