Con người có phải tiến hoá từ loài khỉ không?

  1. Khoa học

Con người có phải tiến hoá từ loài khỉ ko ? Và tại sao bạn nghĩ thế ?

Từ khóa: 

tiến hoá

,

khoa học

loài người và loài khỉ vốn tiến hóa từ cùng một tổ tiên chứ không phải khỉ tiến hóa thành người.

 loài người tiến hóa từ loài vượn cổ cụ thể là loài vượn thuộc chi homo

undefined

ảnh minh họa: soha.vn

bạn nên tham khảo thêm ở

Trả lời

loài người và loài khỉ vốn tiến hóa từ cùng một tổ tiên chứ không phải khỉ tiến hóa thành người.

 loài người tiến hóa từ loài vượn cổ cụ thể là loài vượn thuộc chi homo

undefined

ảnh minh họa: soha.vn

bạn nên tham khảo thêm ở

Ko. Con người hiện tại tiến hóa từ vượn người chứ ko phải là khỉ.

chào các chú khỉ,chú vượn biết nói nhé,mình là người tổ tiên cũng là người,ko từ khỉ vượn như các bạn

Chả có bằng chứng con người tiến hóa từ loài vượn hay khỉ. Tất cả bằng chứng cho thấy con tiến hóa là giả

Xem Kent Hovind: lies in textbook trên youtube

1 phần luôn thui bạn ơi, còn phần lớn là từ loài trâu với lại loài chó

đúng

Từ loài vượn vì nó là tổ tiên của con người, bây giờ con người cũng mang những đặc điểm tương tự loài khỉ ngày xưa nhưng đã có sự tiến hoá hơn rất nhiều

Chúng ta là người sao hoả và vượn!!

Loài vượn

Vượn