Lên lớp 11 thì những môn học nào là khó nhất ạ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Toán và Hóa em nhé. Toán 11 có phần hình học không gian, Hóa 11 có phần hữu cơ em nên nắm chắc kiến thức và luyện bài nhiều cho quen. Hai môn này em học tốt ở lớp 11 thì lên 12 cũng không phải sợ gì đâu.

Trả lời

Toán và Hóa em nhé. Toán 11 có phần hình học không gian, Hóa 11 có phần hữu cơ em nên nắm chắc kiến thức và luyện bài nhiều cho quen. Hai môn này em học tốt ở lớp 11 thì lên 12 cũng không phải sợ gì đâu.

Môn nào yếu thì môn đó khó nhất
Toán, Lý kì 2

Toán hóa

Hóa Toán

Toán
hóa
Toán
Môn ko thích
Môn nào cũng khó