Phụ nữ có nên làm chủ tài chính?

  1. Kỹ năng mềm

Thời đại 4.0 phụ nữ có cần dựa vào vào chồng không??
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Dĩ nhiên
Trả lời
Dĩ nhiên

Nên chứ

Có vì đó là điều hiễn nhiên

làm chủ tài chính là việc nên làm

Không cần dựa vào chồng. Nên tự chủ thì sẽ tốt hơn
có nhé