26 tuổi! Sự nghiệp của bạn đã ổn định và thành công chưa?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Rồi
Trả lời
Rồi
chưa
Chưa
Tuỳ nữa
Mình đang 26 tuổi luôn. Để về thành công hay ổn định thì mỗi người một quan điểm về nó. Với mình thì ổn định về định hướng nghề nghiệp, được làm công việc mình yêu thích. Mình chưa có gia đình nên cũng không được coi là ổn định :))
Về thành công thì cũng chẳng phải. Mình cũng không có nhiều mục tiêu lắm. Đi làm rồi thi thoảng phượt phủng các thứ, gặp gỡ bạn bè. Không thì về quê với bố mẹ, anh em họ hàng. Vui mà :))