1. Noron.vn
  2. Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như thế nào?

Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như thế nào?

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

Có nhiều khu công nghiệp tạo việc làm cho công nhân, hệ thống đường được thông thoáng tạo điều kiện cho người dân đi lại học tập và làm việc, về nông nghiệp thì là nơi sản xuất lúa, gạo lớn nhất của nước ta