Tỉnh nào ở đồng bằng sông Cửu Long không có huyện Châu Thành?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bạc Liêu

Cà Mau

Vĩnh Long

Trả lời

Bạc Liêu

Cà Mau

Vĩnh Long

Bạc Liêu
Bạc liêu
Bạc Liêu
Bạc Liêu, Cà Mau
Bạc Liêu