Có những nhóm máu nào trên đời?

  1. Sức khoẻ

Con người có mấy nhóm máu
Từ khóa: 

hiến máu

,

nhóm máu

,

máu ab

,

lấy máu

,

hồng cầu

,

sức khoẻ

O, A, B, AB
Trả lời
O, A, B, AB
Con người có 4 nhóm máu chính lag A, B, AB và O. Nhưng mỗi nhóm lại chia thành 2 loại là Rh+ và Rh-(nhóm máu hiếm)
5

Nhóm máu O ,A,B, AB

Có 4 nhóm máu chính: O, AB, A, B
Một ngừoi chỉ chảy một dòng máu duy nhất