Điều trị kháng sinh trên bệnh nhân suy thận mạn cần tính đến:

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Phổ khuẩn rộng B. Tác động chủ yếu lên gram âm C. Thải qua thận D. Không độc cho thận
Trả lời
A. Phổ khuẩn rộng B. Tác động chủ yếu lên gram âm C. Thải qua thận D. Không độc cho thận