“Đoàn tàu không số” là tên gọi của đơn vị vận tải thủy nào? Được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Thành lập vào 23/10/1961

Đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1961, trong Chiến tranh Việt Nam, để vận chuyển vũ khí từ miền Bắc Việt Nam vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam.

Đơn vị: Lữ đoàn 125 Hải quân là một đơn vị vận tải biển chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam. tiền thân là Đoàn 759

Lịch sử hình thành :

Ngày 23 tháng 10 năm 1961, thành lập Đoàn 759[1].

Ngày 29 tháng 1 năm 1964, Đoàn 759 đổi tên thành Lữ đoàn 125 (tương đương cấp Trung đoàn)

Nguồn: Wikipedia

Trả lời

Thành lập vào 23/10/1961

Đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1961, trong Chiến tranh Việt Nam, để vận chuyển vũ khí từ miền Bắc Việt Nam vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam.

Đơn vị: Lữ đoàn 125 Hải quân là một đơn vị vận tải biển chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam. tiền thân là Đoàn 759

Lịch sử hình thành :

Ngày 23 tháng 10 năm 1961, thành lập Đoàn 759[1].

Ngày 29 tháng 1 năm 1964, Đoàn 759 đổi tên thành Lữ đoàn 125 (tương đương cấp Trung đoàn)

Nguồn: Wikipedia