Đoạn trích trên trong bài viết nào của Bác Hồ vào thời gian nào?

  1. Văn hóa

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

"Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội"

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

văn hóa

,

hỏi xoáy đáp hay

Đoạn này của được trích trong "Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến" được gửi vào ngày 20/1/1946 bạn nhé

Trả lời

Đoạn này của được trích trong "Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến" được gửi vào ngày 20/1/1946 bạn nhé

Bác Hồ viết:"Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội" trong thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân dịp Tết 1946 nhe bạn.