Đôi mắt bạn làm việc nhiều, thử xem: Tầm nhìn màu của bạn hoàn hảo đến mức nào?

1. Quả táo nào khác với 2 quả táo kia?

https://cdn.noron.vn/2021/02/04/8188990354773704-1612404735_1024.jpg

2. Cá vàng nào khác với 2 cá vàng kia.?

https://cdn.noron.vn/2021/02/04/8188990354773703-1612404706_1024.jpg

3. Cây kem nào khác với 2 cây kem kia?

https://cdn.noron.vn/2021/02/04/73493553913801784-1612404780_1024.jpg

4. Con mèo nào khác với 2 con mèo kia.?

https://cdn.noron.vn/2021/02/04/8188990354773705-1612404799_1024.jpg

5. Một con ếch khác với 2 con ếch kia.?

https://cdn.noron.vn/2021/02/04/73493553913801785-1612404841_1024.jpg

Sẽ giải đáp sau nhé 😁

Từ khóa: Sinh vật cảnh, Hỏi xoáy Đáp hay

Hai bạn: Nhà tư tưởng và Nguyễn Quang Vinh đã đoán đúng, tầm nhìn màu sắc hoàn hảo. (chắc là phải "20/20 visual acuity)

Trả lời: B, A, C, C, C.

Trả lời

Hai bạn: Nhà tư tưởng và Nguyễn Quang Vinh đã đoán đúng, tầm nhìn màu sắc hoàn hảo. (chắc là phải "20/20 visual acuity)

Trả lời: B, A, C, C, C.

B, A, C, C, C.

Cái cây kem sáng màu hơn còn mấy cái kia tối màu hơn. Ko biết đúng hay ko nữa vì C hơi nhiều 😂😂

B, A, C, C, C