Động vật có chịu đau lúc sinh con như con người không?

  1. Sinh vật cảnh

Không thấy chúng nó kêu la gì như con người không biết nó có đau không nhỉ...? Mà làm sao để biết được nó đau hay không?

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Chắc chắn là động vật vẫn chịu đau trong lúc sinh con rồi.
Tuy nhiên mức độ đau của từng loài khác nhau vì nó phụ thuộc vào đường sinh và kích thước của con được sinh ra. Trong đó con người là 1 trong những loài có quá trình sinh nở đau đớn nhất, do đường sinh của chúng ta khá hẹp so với kích thước của một em bé được sinh ra.
Nhìn con chim Kiwi để biết loài này nó phải chịu đựng như thế nào lúc sinh con.
https://cdn.noron.vn/2022/12/23/503337112238815-1671784528.jpg
Trả lời
Chắc chắn là động vật vẫn chịu đau trong lúc sinh con rồi.
Tuy nhiên mức độ đau của từng loài khác nhau vì nó phụ thuộc vào đường sinh và kích thước của con được sinh ra. Trong đó con người là 1 trong những loài có quá trình sinh nở đau đớn nhất, do đường sinh của chúng ta khá hẹp so với kích thước của một em bé được sinh ra.
Nhìn con chim Kiwi để biết loài này nó phải chịu đựng như thế nào lúc sinh con.
https://cdn.noron.vn/2022/12/23/503337112238815-1671784528.jpg

theo mình nghĩ là có vì con người tiến hóa từ động vật mà