Loài người là động vật ăn thịt hay động vật ăn cỏ?

  1. Khoa học

Ngoài tự nhiên thì động vật thường được chia làm hai loại. Động vật ăn thịt và ăn cỏ. Tuy nhiên con người tiêu thụ thị và rau củ thực vật khá tương đồng. theo khoa học chúng ta là động vật ăn thịt hay ăn cỏ

Từ khóa: 

loài người

,

khoa học

,

khoa học

Loài người là chủng loài vô cùng đặc biệt, là loài cao cấp nhất trong danh sách chỉ đứng sau thần linh, nên loài người ăn tất chứ không ăn tạp, vì có thể ăn cả những thứ vốn dĩ không thể dùng răng để nghiền nát và dùng dạ dày để tiêu hóa được

Trả lời

Loài người là chủng loài vô cùng đặc biệt, là loài cao cấp nhất trong danh sách chỉ đứng sau thần linh, nên loài người ăn tất chứ không ăn tạp, vì có thể ăn cả những thứ vốn dĩ không thể dùng răng để nghiền nát và dùng dạ dày để tiêu hóa được

Ăn tạp. Ko phải chỉ mỗi loài ăn cỏ và ăn thịt mà có loài nằm giữa 2 loài trên gọi là loài ăn tạp, rau thịt gì cũng hảo cả. Và loài ng là loài đó.
Người là ăn tạp nha

Ăn được cả 2

Ngoài ăn thịt và ăn cỏ thì còn có ăn tạp. Loài người thuộc về nhóm ăn tạp 🐧