Hiệu ứng cánh bướm và hiệu ứng Domino?

  1. Khoa học

Theo e tìm hiểu được thì cả hai hiệu ứng này đều có nét chung đại ý là một sự sụp đổ nhỏ sẽ dẫn đến những hệ lụy lớn sau này. Có điểm nào khác nhau giữ hai hiệu ứng này không ạ

Từ khóa: 

khoa học

,

hiệu ứng

,

khoa học

Khác nhau cơ bản là hiệu ứng Domino thì có thể tiên lượng chính xác kết quả, còn hiệu ứng cánh bướm là do có quá nhiều biến số ảnh hưởng khiến kết quả trở nên ko đoán định đc. 
Trả lời
Khác nhau cơ bản là hiệu ứng Domino thì có thể tiên lượng chính xác kết quả, còn hiệu ứng cánh bướm là do có quá nhiều biến số ảnh hưởng khiến kết quả trở nên ko đoán định đc.