Du học YES OR NO?

  1. Du học

Có nên đi du học không ? và nếu có thì có nên định cư luôn ?
Từ khóa: 

du học

yes và tất nhiên mình sẽ chọn định cư luôn vì trong suốt mấy năm học đó gđ mình phải chi trả rất nhieu tiền và mình cũng cần tiền để trả khoảng nợ và lo cho bố mẹ bên viet nam nữa 
Trả lời
yes và tất nhiên mình sẽ chọn định cư luôn vì trong suốt mấy năm học đó gđ mình phải chi trả rất nhieu tiền và mình cũng cần tiền để trả khoảng nợ và lo cho bố mẹ bên viet nam nữa 
Nếu bạn giỏi tiếng anh, nếu bạn thậy sự có năng lực và đủ điều kiện thì ok, say yes
Có thể đi nếu như bạn có đủ điều kiện
Yes