Khi nào nên cho trẻ đi học Tiếng Anh?

  1. Ngoại ngữ

Mọi người ơi, cho mình độ tuổi nào nên cho trẻ đi học Tiếng Anh tại các trung tâm ạ ?

#Friendlyme

Từ khóa: 

câu hỏi

,

trẻ em

,

học tiếng anh

,

ngoại ngữ

khi nói sõi tiếng mẹ đẻ
Trả lời
khi nói sõi tiếng mẹ đẻ
Khoảng từ 6 tuổi
Khi bé vào lớp 3