Dùng browser nào tốt nhất (trên smartphone)?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

web browser

,

công nghệ thông tin

Samsung internet beta

Nhẹ, nhanh, chặn quảng cáo

Trả lời

Samsung internet beta

Nhẹ, nhanh, chặn quảng cáo

Mình chủ yếu xài Opera và Yandex. Cả hai đều có chặn quảng cáo, dùng core của Chromium. Yandex thì có thể cài thêm extension (đây là trình duyệt mobile duy nhất làm được việc này), trong khi Opera có tích hợp sẵn VPN, để dùng khi cần.