1. Giáo dục

Được nhận vào Đại Học Fullbright University (Việt Nam) có khó không?

Chất lượng đầu vào của ĐH Fullbright như thế nào so với những ĐH top của VN như Ngoại Thương, Bách Khoa, KHTN, hoặc RMIT?

Từ khóa: Giáo dục

Theo ý kiến cá nhân mình, ĐH Fullbright không xếp chung với nhóm trường ĐH top của VN vì nhiều yếu tố: mới thành lập và tuyển sinh khóa đầu tiên 2018, Fullbright là giáo dục khai phóng đầu tiên tại VN (liberal art bạn có thể tra gg thêm)...

Mình chỉ muốn nhắc nhở "nhẹ" bạn xíu là hãy chọn trường ĐH phù hợp với bạn, đừng chọn ĐH top. Đây cũng là nguyên tắc chọn tuyển sinh của Fullbright. Mình chưa tìm hiểu kĩ nên không nói cho bạn chính xác và nếu bạn có nguyện vọng đên trường, hơn ai hết bạn là người cần tìm hiểu kĩ. Website ngay đây bạn nha hoặc bạn có thể gọi thẳng trực tiếp hotline của trường. Mình được biết nhân viên trường rất thân thiện và cởi mở. 

Mình cũng nhắn nhủ bạn giáo dục khai phóng rất khác biệt so với tất cả những gì bạn từng được học nên bạn cũng nên tìm hiểu kĩ giáo dục khai phóng có phải là môi trường phù hợp với mình không, tránh bỡ ngỡ. 

Trả lời

Theo ý kiến cá nhân mình, ĐH Fullbright không xếp chung với nhóm trường ĐH top của VN vì nhiều yếu tố: mới thành lập và tuyển sinh khóa đầu tiên 2018, Fullbright là giáo dục khai phóng đầu tiên tại VN (liberal art bạn có thể tra gg thêm)...

Mình chỉ muốn nhắc nhở "nhẹ" bạn xíu là hãy chọn trường ĐH phù hợp với bạn, đừng chọn ĐH top. Đây cũng là nguyên tắc chọn tuyển sinh của Fullbright. Mình chưa tìm hiểu kĩ nên không nói cho bạn chính xác và nếu bạn có nguyện vọng đên trường, hơn ai hết bạn là người cần tìm hiểu kĩ. Website ngay đây bạn nha hoặc bạn có thể gọi thẳng trực tiếp hotline của trường. Mình được biết nhân viên trường rất thân thiện và cởi mở. 

Mình cũng nhắn nhủ bạn giáo dục khai phóng rất khác biệt so với tất cả những gì bạn từng được học nên bạn cũng nên tìm hiểu kĩ giáo dục khai phóng có phải là môi trường phù hợp với mình không, tránh bỡ ngỡ.