Dưới trung bình giữa kì 1-2 cuối kì 1?

  1. Tâm lý học

  2. Ngoại ngữ

E bị dưới trung bình môn anh giữa kì 1 và cuối kì 1 và giữa kì 2 k biết cuối kì 2 gỡ được hết k ạ 😭

Từ khóa: 

điểm thi

,

tâm lý học

,

ngoại ngữ

Chào em, anh nghĩ từ giờ đến cuối kỳ em cần chăm chỉ học tập và tích cực tích lũy điểm thành phần như phát biểu xây dựng bài, kiểm tra miệng, 15 phút, 45 phút và thi cuối kỳ em nhé. Gỡ điểm là cả 1 quá trình, không thể chỉ trông cậy vào 1 bài thi đâu em. Nếu tất cả điểm của em từ 8 trở lên thì anh nghĩ có cơ hội em ạ.

Chúc em đạt mục tiêu.

Trả lời

Chào em, anh nghĩ từ giờ đến cuối kỳ em cần chăm chỉ học tập và tích cực tích lũy điểm thành phần như phát biểu xây dựng bài, kiểm tra miệng, 15 phút, 45 phút và thi cuối kỳ em nhé. Gỡ điểm là cả 1 quá trình, không thể chỉ trông cậy vào 1 bài thi đâu em. Nếu tất cả điểm của em từ 8 trở lên thì anh nghĩ có cơ hội em ạ.

Chúc em đạt mục tiêu.