Em đang là sinh viên ngành tiếng nhật tại trường đại học tuy nhiên em không thích ngành học của mình em muốn tự học để trở thành white hacker mảng bug bounty?

 1. An ninh mạng

em đang là sinh viên năm cuối ngành tiếng nhật tại trường đại học bây giờ em không thích ngành mình đang học em muốn tốt nghiệp làm trái ngành bây giờ em myuốn tự học để trở thành white hacker mảng bug bunty em không biết bát đầu từ đâu nên có 1 số câu hỏi:

1.cho em hỏi là em muốn làm hacker mũ trắng về mảng bug bounty kiểu tự học tự học về ethical hacking hay cyber security

2.em muốn tự học hacker mũ trắng mảng bug bounty học nội dung đầu tiên gì ạ

3.em muốn tự học hacker mũ trắng về mảng bug bounty

Sơ cấp (sách học gì ạ tên sách ) file pdf có trên mạng thể tải kèm bài giảng video youtube

Trung cấp (sách học gì ạ tên sách ) file pdf có trên mạng thể tải kèm bài giảng video youtube

Cao cấp (sách học gì ạ tên sách ) file pdf có trên mạng thể tải kèm bài giảng video youtube

4. Mình học sao mình biết dấu hiệu nhận biết mình đã hack được rồi ạ

5 Mình học sao mình biết dấu hiệu nhận biết mình chưa hack được rồi ạ

6.em muốn tự học về hacker mũ trắng về mảng bug bounty 1 tiếng mỗi ngày được không ạ

7.cho em xin website thực hành hack

Sơ cấp(websites)

Trung cấp (website)

Cao cấp (website)

Từ khóa: 

an ninh mạng

1. Nội dung đầu tiên bạn cần học là các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, hệ điều hành, lập trình, mã độc và an toàn mạng.

2. Một số tài liệu để học về Ethical Hacking:

Sơ cấp:

 • "CEH v10 Certified Ethical Hacker Study Guide" by Ric Messier
 • "The Basics of Hacking and Penetration Testing" by Patrick Engebretson
 • "Black Hat Python: Python Programming for Hackers and Pentesters" by Justin Seitz

Trung cấp:

 • "Advanced Penetration Testing for Highly-Secured Environments" by Wil Allsopp
 • "Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook" by Allen Harper, et al.
 • "Penetration Testing: A Hands-On Introduction to Hacking" by Georgia Weidman

Cao cấp:

 • "The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws" by Dafydd Stuttard, et al.
 • "Red Team: How to Succeed by Thinking Like the Enemy" by Micah Hoffman
 • "The Hacker Playbook 3: Practical Guide To Penetration Testing" by Peter Kim

Bạn cần thực hành trên các môi trường giả lập hoặc học qua các cuộc thử nghiệm an toàn. Và nên tìm hiểu thêm về các dấu hiệu của máy tính bị tấn công và các cách phòng chống tấn công.

Trả lời

1. Nội dung đầu tiên bạn cần học là các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, hệ điều hành, lập trình, mã độc và an toàn mạng.

2. Một số tài liệu để học về Ethical Hacking:

Sơ cấp:

 • "CEH v10 Certified Ethical Hacker Study Guide" by Ric Messier
 • "The Basics of Hacking and Penetration Testing" by Patrick Engebretson
 • "Black Hat Python: Python Programming for Hackers and Pentesters" by Justin Seitz

Trung cấp:

 • "Advanced Penetration Testing for Highly-Secured Environments" by Wil Allsopp
 • "Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook" by Allen Harper, et al.
 • "Penetration Testing: A Hands-On Introduction to Hacking" by Georgia Weidman

Cao cấp:

 • "The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws" by Dafydd Stuttard, et al.
 • "Red Team: How to Succeed by Thinking Like the Enemy" by Micah Hoffman
 • "The Hacker Playbook 3: Practical Guide To Penetration Testing" by Peter Kim

Bạn cần thực hành trên các môi trường giả lập hoặc học qua các cuộc thử nghiệm an toàn. Và nên tìm hiểu thêm về các dấu hiệu của máy tính bị tấn công và các cách phòng chống tấn công.