Environment!?

  1. Kiến thức chung

Bạn nghĩ gì về câu nói liên quan tới môi trường này ⭐️

——“ nếu bạn cảm thấy vấn đề về môi trường không quan trọng bằng nền kinh tế , hãy thử nín thở trong lúc đếm tiền” 👌

Từ khóa: 

environment

,

rubbish

,

kiến thức chung