Lí do nào bạn chán nản khi lên đại học or cao đẳng?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

do kiếm được việc làm thêm. Các môn đại cương, không ngờ là phải học chuyên sâu đến vậy.
Trả lời
do kiếm được việc làm thêm. Các môn đại cương, không ngờ là phải học chuyên sâu đến vậy.

Khi ra ngoài k áp dụng được gì cả

Chán mọi thứ. Học phí tăng chóng mặt