Giá như ngày ấy ...

  1. Phong cách sống

Thật sự, cuộc sống này không chờ đợi một ai. Dù bạn có đứng lại thì thời gian vẫn trôi. Khi bạn đang đọc bài viết này thì thời gian cũng có dừng lại đâu. Vì vậy, bạn hãy làm những gì mà bạn làm được ở hiện tại. Hãy can đảm đối mặt với những khó khăn của cuộc đời. Đời người chỉ có một ! Hãy sống thật hết mình cho ngày hôm nay.

Từ khóa: 

giá như

,

phong cách sống