Nhận dạng 26 loài rùa ở Việt Nam qua hình ảnh

  1. Kiến thức chung

Tổng hợp về phương pháp nhận dạng 26 loài rùa ở Việt Nam, dựa trên hình ảnh và tư liệu của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương (TCC) và Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP)

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cảm ơn thông tin của bạn.
Trả lời
Cảm ơn thông tin của bạn.
.

Hãy bảo về môi trường của chúng ta, dù bây giờ đã là quá muộn.